Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej 2021

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - udzielenie schronienia osobom bezdomnym w ośrodkach wsparcia w formie schroniska dla osób bezdomnych i schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania.

 

Więcej informacji pod linkiem: http://bip.jeleniagora.pl/artykul/143/14331/zaproszenie-do-udzialu-w-pra...

 

Kalendarz FB