Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej - kultura 2020 JBO

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowych oceniających oferty złożone na realizację zadania publicznego z zakresu kultury w mieście Jelenia Góra w roku 2020 w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego.

 

ZAŁĄCZNIKI

Zaproszenie do komisji BIP

FORMULARZ zgłoszenia kandydata

RODO

 

Kalendarz FB