Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej - opieka wytchnieniowa edycja 2020

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057) do udziału w pracach komisji konkursowej ds. oceny ofert w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - opieka wytchnieniowa edycja 2020 r.

 

 

Kalendarz FB