Zarządzenie NR 0050.566.2020.VIII

Zarządzenie NR 0050.566.2020.VIII PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY z dnia 7 lipca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w mieście Jelenia Góra w roku 2020 – III nabór

Zarządzenie NR 0050.566.2020.VIII

 

Kalendarz FB