Zrób porządki i oddaj odpady problemowe – mobilny PSZOK w czerwcu i lipcu

 

W czerwcu i lipcu przeprowadzona zostanie kolejna mobilna zbiórka odpadów problemowych takich jak farby, rozpuszczalniki, detergenty, oleje, urządzenia elektryczne oraz wiele innych.

Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych pojawi się w nowych lokalizacjach na terenie miasta. Jest to okazja dla mieszkańców Jeleniej Góry do bezpłatnego oddania odpadów problemowych.

 

data

godziny

ulica

dokładna lokalizacja

02.06.2019

12:00 – 15:00

Osiedle Czarne

ul. Nowa boisko, Festyn „Dni Czarnego”

08.06.2019

14:00 – 17:00

ul. Wiłkomirskiego / Sygietyńskiego

teren zielony, Festyn JSM z okazji Dnia Dziecka

15.06.2019

10:00 – 13:00

pl. Energetyka

okolice placu zabaw

29.06.2019

10:00 – 13:00

Jagniątków

pętla autobusowa ul. Michałowicka

06.07.2019

10:00 – 13:00

ul. Wyczółkowskiego/ Hofmana

okolice stawu

13.07.2019

10:00 – 13:00

Sobieszów

pętla autobusowa ul. Cieplicka

20.07.2019

10:00 – 13:00

Osiedle Dwudziestolecia / Bohaterów Września 1939r.

parking przy ul. Podgórzyńskiej

27.07.2019

10:00 – 13:00

Osiedle Orle

zatoka przy stacji PKP

 

W dniach 02.06.2019r. i 08.06.2019r. mobilny PSZOK będzie prowadził akcję „Kwiaty za elektroodpady”. Zapraszamy!

 

Akcja prowadzona jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

 

W trakcie mobilnej zbiórki przyjmowane są frakcje odpadów komunalnych, powstających na terenie Miasta Jelenia Góra m.in.:

- leki,

- farby, tusze, kleje, żywice, lepiszcze,

- opakowania po środkach ochrony roślin, środki ochrony roślin,

- kwasy, alkalia, rozpuszczalniki,

- detergenty,

- oleje silnikowe, przekładniowe, smarowe,

- baterie i akumulatory,

- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,

- urządzenia zawierające freony,

- lampy fluorescencyjne,

- opady zawierające rtęć,

- oleje i tłuszcze jadalne.

 

Aby skorzystać z mobilnego PSZOKa właściciel nieruchomości winien okazać dokument potwierdzający dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Jelenia Góra np. kopii deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, umowy najmu lokalu, zawiadomienia o wysokości opłat za lokal.

 

Uwaga! Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że odpady nie są odpadami komunalnymi.

 

Mobilny PSZOK funkcjonuje do października. Kolejne terminy zbiórek będą publikowane na stronie Miasta Jelenia Góra oraz na stronie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

Grupa:

 

Kalendarz FB