Aktualizacja projektów ujętych w LPR

W związku z aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023, uprzejmie informuję o możliwości zgłaszania przez Beneficjentów projektów zmian do zadań ujętych w programie rewitalizacji.

Zmiany należy zgłaszać poprzez wypełnienie formularza propozycji projektów do LPRu, który należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, Wydział Rozwoju Miasta, II piętro, pok. 209 (dobudówka Ratusza) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lutego br.

 

Kalendarz FB