Bezpieczne Pogranicze

22

BEZPIECZNIEJSZE POGRANICZE

„Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy” to nazwa projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska -Polska 2014- 2020. Całkowita wartość projektu, realizowanego przez Miasto Jelenia Góra, Powiat Jeleniogórski wspólnie z czeskim Partnerem wiodącym -Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, wynosi 952.356,72 € , z czego  85 % pochodzi ze środków Unii Europejskiej, pozostałe 15 % z budżetów własnych partnerów.  Celem projektu  jest podniesienie transgranicznej gotowości służb, wzmocnienie i uzupełnienie wyposażenia sprzętowego, środków ochrony osobistej strażaków oraz zwiększenie poziomu wyszkolenia poprzez organizowanie cyklicznych edycji Międzynarodowych Manewrów Ratowniczych. Pierwsze Manewry odbędą się w dniach od 13 do 15 czerwca bieżącego roku. Organizatorem jest Miasto Jelenia Góra.  Manewry będą  prowadzone w realnych warunkach z wykorzystaniem fachowego sprzętu i udziałem zarówno polskich jak i czeskich służb ratowniczych.

W ramach projektu dnia 19 maja 2018 r. Państwowa Straż Pożarna w Jeleniej Górze otrzyma średni wielospecjalistyczny samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem uterenowionym 4x4, do usuwania skutków klęsk żywiołowych na podwoziu SCANIA P 360. Samochód posiada silnik o mocy 360 KM, który napędza także autopompę pożarniczą o wydajności 3600 l/min przy ciśnieniu 8 bar, zbiornik wody o pojemności 3000 litórw, zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 300 litrów, wyciągarkę linową o uciągu 80 kN i długości liny 30 metrów. W samochodzie znajduje się także wyposażenie do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy – defibrylator AED, torba medyczna PSP-R1 oraz zestaw do segregacji poszkodowanych. 

 W najbliższych dniach również Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Jelenia Góra  otrzyma specjalistyczny samochód wielozadaniowy do wsparcia logistycznego działań ratowniczych podczas likwidacji skutków klęsk żywiołowych, będących następstwem zmian klimatycznych. 

Kluczową kwestią wzmocnienia bezpieczeństwa  transgranicznego i ochrony przeciwpowodziowej jest planowany zakup w 2019 roku hydrologicznych stacji pomiarowych do monitoringu poziomu wody w rzekach i potokach górskich, które będą uzupełnieniem funkcjonującego już częściowo systemu monitoringu i ostrzegania o zagrożeniach.

Najważniejszą grupą docelową projektu pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy” są mieszkańcy i turyści przygranicznego obszaru polsko-czeskiego. Dla nich właśnie służby ratownicze modernizują swój sprzęt, podnoszą kwalifikacje i  wymieniają się doświadczeniami tak aby każdy  czuł się tu coraz bezpieczniej.

 

Dobiegła końca realizacja projektu pn.„Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy"

Dobiegła końca realizacja projektu pn.„Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy" był współfinansowany ze środkó

Międzynarodowe manewry w Jeleniej Górze

Miasto Jelenia Góra w ramach projektu pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska -Polska 2014- 2020, po rocznej przerwie spowodowanej sytuacją pandemiczną na świecie, przystąpiło do realizacji ostatniego etapu projektu.

Zadania zrealizowane w 2019 roku - Bezpieczne Pogranicze

W ramach realizacji projektu pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy” zrealizowano w całości...

Międzynarodowe Manewry Ratownicze pod kryptonimem DZWON

W dniach 02-04.10.2019r. na terenie powiatu jeleniogórskiego oraz Miasta Jeleniej Góry odbyła się 4 edycja Międzynarodowych Manewrów Ratowniczych

Kryptonim „Krokus” – czyli III edycja Międzynarodowych Manewrów Ratowniczych

Po raz trzeci, w dniach 10- 12 kwietnia 2019 r., na terenie Powiatu Jeleniogórskiego odbyły się Międzynarodowe Manewry Ratownicze w ramach

Międzynarodowe Manewry Ratownicze

W dniach 13-15 czerwca 2018 r. Miasto Jelenia Góra wraz z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze organizowało Międzynarodowe Manewry Ratownicze

Druga Edycja Manewrów - 2018 p.k URAN

W dniach 03-05.10.2018r. na terenie powiatu jeleniogórskiego odbędą się XXVI Międzynarodowe Manewry Ratowniczep.k. „URAN”

Miasto Jelenia Góra jako partner zrealizowało wszystkie...

Miasto Jelenia Góra jako partner zrealizowało wszystkie planowane założenia na rok 2018

 

Kalendarz FB