e-czynsze

CZYNSZE ZA LOKALE KOMUNALNE W JELENIEJ GÓRZE OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU

Od 1 stycznia 2014 w Jeleniej Górze wchodzą w życie nowe zasady naliczania czynszu.W porównaniu z obecnie obowiązującymi przepisami, ulegają zmniejszeniu wskaźniki podwyższające stawkę bazową czynszu z 40% do 10% Natomiast wskaźniki obniżające ulegają zwiększeniu z 30% do 40% Wprowadzono nową dodatkową obniżkę czynszu naliczonego dla najemców o niskich dochodach, która w zależności od wysokości dochodu przypadającego na członka gospodarstwa domowego, wynosi 10%, 20% lub 30%. 
Daje to możliwość uzyskania obniżki łącznie do 70%. Pozostaje bez zmian możliwość skorzystania z dodatku mieszkaniowego.Osoby, które obecnie spełniają kryteria uzyskania dodatku mieszkaniowego, kwalifikują się do jednoczesnego uzyskania obniżki czynszu naliczonego.

Przepisy regulujące zasady udzielenia obniżki naliczonego czynszu w stosunku do najemcy o niskich dochodach:

1. Uchwała Nr 403.XL.2013 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Jelenia Góra na lata 2014-2018 (Dz. Urzędowy Woj. Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2013 r.  poz. 4250).

2. Zarządzenie  Nr 0050.1479.2013.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 12 września 2013 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne.

3. Zarządzenie  Nr 0050.1480.2013.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 12 września 2013 roku w sprawie trybu postępowania przy udzielaniu obniżek czynszu naliczonego w stosunku do najemcy o niskich dochodach dotyczących lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Jelenia Góra.

Szczegółowy opis znajduje się w informatorze i na stronie www.zgkim-jg.pl

Dekralacja o wysokości dochodów 
Oświadczenie o stanie majątkowym
Wniosek o udzielenie obniżki naliczonego czynszu
Zaświadczenie o uzyskanych dochodach

 

Kalendarz FB