Informacja o kwalifikacji wojskowej mężczyzn urodzonych w 1997

W dniach od dnia 29 lutego do 01 kwietnia 2016 roku odbędzie się kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 1997 roku na terenie Miasta Jeleniej Góry i Gmin Powiatu Jeleniogórskiego. Kwalifikacja odbywać się będzie w siedzibie Osiedlowego Domu Kultury "Zabobrze" w Jeleniej Górze przy ul. Komedy-Trzcińskiego nr 12. Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają również mężczyźni urodzeni w latach 1992-1996, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela Wydział Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Jelenia Góra z siedzibą przy ul. Ptasiej 6A - I piętro, pokój nr 106, tel. (075) 75-49-875, 75-49-850

 

Kalendarz FB