KONFERENCJA

 


 

Protokół z konferencji podsumowującej projekt dotyczący opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023  – 6 października 2016 r.


 

Zaproszenie na konferencję Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem realizacji projektu pn."Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, mam przyjemność zaprosić Państwa na konferencję podsumowującą projekt. Konferencja odbędzie się 6 października 2016 r. w Jeleniogórskim Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej – Książnica Karkonoska przy ul. Bankowej 27, o godzinie 13:00.

Rewitalizacja miast jest procesem wieloaspektowym, w którym coraz większą rolę odgrywają czynniki społeczne. Umiejętne dostosowanie planowanych przedsięwzięć do zidentyfikowanych potrzeb lokalnych oraz istniejących uwarunkowań jest szansą na osiągnięcie pożądanych efektów rewitalizacji.

W Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023 ujętych zostało szereg projektów, których realizacja przyczyni się do ograniczenia zjawisk kryzysowych zidentyfikowanych w mieście oraz rozwiązywania problemów o charakterze społecznym, gospodarczym, środowiskowym, technicznym oraz przestrzenno-funkcjonalnym.

Chcąc przybliżyć Państwu proces opracowania programu rewitalizacji oraz przedstawić znajdujące się w nim projekty, zachęcam serdecznie do uczestnictwa w konferencji.

Plan konferencji:

Książnica Karkonoska, III piętro, sala nr 309

13.00 – 13.30 – wytyczne dotyczące zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji; proces opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023; lista projektów o dofinansowanie których zamierza ubiegać się Miasto – wystąpienie przedstawiciela Urzędu Miasta Jelenia Góra.

13.30 – 14.30 – społeczne aspekty rewitalizacji – wystąpienie przedstawicieli realizujących m.in. przedsięwzięcia społeczne: Fundacja Obrazy Bez Granic, MOPS, Karkonoski Park Narodowy.

14.30 – 14.45 – przerwa kawowa.

14.45 – 15.45 – praktyczne wskazówki dla wspólnot mieszkaniowych, czyli jak uniknąć błędów podczas wypełniania dokumentacji dotyczącej konkursu w ramach działania 6.3.B Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych – zaprezentowane przez firmę doradczą w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych.

od 15.45 – panel dyskusyjny.

 

Z poważaniem,

Marcin Zawiła

Prezydent Miasta Jeleniej Góry

 

Kalendarz FB