Konkurs z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych 2019

 Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

http://bip.jeleniagora.pl/artykul/143/10844/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-2019-roku-zadan-publicznych-z-zakresu-wspierania-dzialan-na-rzecz-osob-niepelnosprawnych

 

Kalendarz FB