Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych - międzynarodowy  dokument opisujący prawa osób z niepełnosprawnościami w kategoriach praw człowieka, a także obowiązki Państw związane z zapewnieniem tych praw i ich przestrzeganiem. Została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 13 grudnia 2006 roku. Ratyfikowana przez Polskę 6 września 2012r.

 

Definicja niepełnosprawności w Konwencji:

Do osób niepełnosprawnych zalicza się te osoby, które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub w zakresie zmysłów co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im pełny i skuteczny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami.

Niepełnosprawność wynika z interakcji między osobami z dysfunkcjami a barierami wynikającymi z postaw ludzkich i środowiskowymi, które utrudniają tym osobom pełny i skuteczny udział w życiu społeczeństwa, na zasadzie równości z innymi osobami.

 

Więcej na temat postanowień Konwencji w materiale autorstwa Magdaleny Kocejko pt. „Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych – główne wyzwania” (prezentacja), zaprezentowanym podczas II Dolnośląskiego Konwentu Regionalnego Organizacji i Środowisk Osób z Niepełnosprawnościami „Dostępność = Niezależne Życie” 

 

Pełny tekst Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych:

 

Kalendarz FB