Organizacje pozarządowe w służbie osobom niepełnosprawnym

 

W Jeleniej Górze istnieje około trzydziestu organizacji pozarządowych zajmujących się działaniem na rzecz osób niepełnosprawnych. Wśród nich są stowarzyszenia osób z niepełnosprawnością, osób działających na rzecz niepełnosprawnych, stowarzyszenia rodziców i opiekunów niepełnosprawnych. Jeleniogórskie organizacje zapewniają swoim członkom wsparcie medyczne, prawne, merytoryczne lub są po prostu sformalizowanymi grupami wsparcia działającymi na rzecz aktywizacji społecznej osób z niepełnosprawnościami.

 

Lista Organizacji:

 

Lp. Organizacja Dane teleadresowe
1. Azymut Zdrowie ul. Macieja Rataja 10/3, 58-560 Jelenia Góra
tel: 606358256
e-mail: bogumila8@wp.pl
2. Fundacja Aktywni XXI ul. Mickiewicza 10 lok. 158-500 Jelenia Góra
tel. 75 649 41 61
e-mail: aktywni21@gmail.com
www.aktywni21.org.pl
3. Fundacja Autika ul. Wojska Polskiego 77/458-500 Jelenia Góra
tel. 606 279 382email: autika@o2.pl
www.autika.pl
4. Fundacja Instytut Rewalidacji Osiedle Robotnicze 47a58-506 Jelenia Góra
www.kson.pl/fundacja-instytut-rewalidacji
5. Integracyjne Stowarzyszenie Artystyczne na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną "Pentatonika" Na Skałkach 4 lok. 1058-500 Jelenia Góra
tel. 75 75 34 315, 505 360 300
e-mail: beata.ignatowska@wp.pl
6. Integracyjny Klub Sportowy „Jelenia Góra” ul. Malczewskiego 18b
58-500 Jelenia Góra
tel. 604 805 136, 600 815 898
e-mail: iksjeleniagora@gmail.com
www.iksjg.republika.pl
7. Jeleniogórski Klub Literacki ul. Bankowa 27,
58-500 Jelenia Góra
tel. 75 64 29 967
e-mail: jan.kotlarski@poczta.onet.pl
8. Jeleniogórski Klub Sportowo-Rehabilitacyjny ul. Kiepury 17 lok. 3158-506 Jelenia Góra
tel. 601952560
e-mail: klub.simet@gmail.com
9. Jeleniogórskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych Al. Jana Pawła II 7, 58-506 Jelenia Góra
tel. 75 75 41 079, 691 334 017
e-mail: jfoon@wp.pl
10. Jeleniogórskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół
Dzieci z Zespołem Downa
ul.Staromiejska 5/3
58-560 Jelenia Góra
tel. 884 632 170
e-mail: jgdown@op.pl
www.jgoradown.pl
11. Karkonoski Klub Amazonek ul. 1-go Maja 60, 58-500 Jelenia Góra
tel. 75 76 46 155, 887080777
e-mail: amazonkijelenia@wp.pl
12. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych Oś. Robotnicze 47 A, 58-500 Jelenia Góra
tel. 75 75 24 254
e-mail: biuro@kson.pl
www.kson.pl
13. Polski Komitet Pomocy Społecznej Al. Jana Pawła II 7 58-500 Jelenia Góra
tel. 75 64 80 420
e-mail: pkps.jeleniogora@wp.pl
www.pkps.jgora.pl
14. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Jeleniej Górze ul. Prusa 8, 58-500 Jelenia Góra
tel. 75 75 22 161
e-mail: oddzialjg@wp.pl
www.pzerii.org
15. Polski Związek Głuchych
Koło Terenowe w Jeleniej Górze
ul. Wiejska 2958-506 Jelenia Góra
tel. 75 75 25 801
e-mail: pzg.jeleniagora@poczta.onet.pl
16. Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski Koło w Jeleniej Górze Al. Jana Pawła II 7, 58-506 Jelenia Góra
tel. 75 75 24 931
e-mail: pznjeleniagora@wp.pl
www.pzn.org.pl
17. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oś. Robotnicze 47a,
58-500 Jelenia Góra
tel. 609 892 888
e-mail: lenula0705@interia.pl
stachwoj@jgora.dialog.net.pl
www.diabetyk.org.pl
18. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jeleniej Górze ul. Waryńskiego 14
58-500 Jelenia Góra
tel. 75 75 25 961, 76 47 818
e-mail: zk.jeleniagora@psouu.org.pl
www: jeleniagora.psoni.org.pl
19. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem
Oddział Terenowy w Jeleniej Górze
Al. Jana Pawła II 7, 58-506 Jelenia Góra
tel. 75 64 36 575, 607 604 587
e-mail: twkjeleniagora@o2.pl
www.twk.org.pl
20. Pomoc w Integracji Uczniów Szkoły Podstawowej
nr 8
ul. Ignacego Paderewskiego 13 58-506 Jelenia Góra
tel. 75 75 25 995, 606107581
e-mail: spnr8jg@op.pl
www.spnr8jg.pl
21. Stowarzyszenie Inwalidów Wzroku Osiedle Robotnicze 47A58-506 Jelenia Góra
tel. 75 75 23 183
22. Stowarzyszenie Korpus Pomocy Wzajemnej "KPW" ul. Cieplicka 3058-560 Jelenia Góra
tel. 509 939 888
23. Stowarzyszenie Ludzi Ciekawych Życia „Pegaz” Osiedle Robotnicze 47a58-506 Jelenia Góra
tel. 75 64 29 898, 699 926 058
24. Stowarzyszenie Niedosłyszących "Lira" Osiedle Robotnicze 47a58-506 Jelenia Góra
tel. 75 752 42 54, 515 328 537
e-mail: danutakarczmarczyk@wp.pl
25. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i Ruchowo "Przyjaciele" Osiedle Robotnicze 47a58-506 Jelenia Góra
tel. 607 519 384,
e-mail: basiazag@onet.pl
26. Stowarzyszenie Osób Przewlekle Chorych „Pomocna Dłoń” ul. Karłowicza 23/17, 58-506 Jelenia Góra
tel.693 595 051
e-mail: tadamowicz3@wp.pl
www.pomocnadlon.com.pl
27. Stowarzyszenie Pomocy Chorym przy Oddziale
Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Wojewódzkiego
Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej
ul. Ogińskiego 658-506 Jelenia Góra
tel. 75 75 37 100
e-mail: stowarzyszenie@jgnet.pl
www.stowarzyszenie.jgnet.pl
28. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci
Niepełnosprawnych "Od Nowa"
Aleja Wojska Polskiego 12 lok. 5A
58-500 Jelenia Góra
29. Towarzystwo Chorych Na Stwardnienie Rozsiane w Jeleniej Górze Al. Jana Pawła II 7, 58-506 Jelenia Góra
tel. 75 754 10 79, 691 334 017
e-mail: towarzystwo.smjg@gmail.com
30. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
Koło w Jeleniej Górze
ul. Grunwaldzka 51,
58-500 Jelenia Góra
tel. 75 752 61 22
e-mail: tpbajg@wp.pl
jeleniagora@tpba.org.pl, www.bratalbert.org


 

 

Kalendarz FB