Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A zarządzenie PM

Zarządzenia nr 0050.344.2019.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 20 września 2019 r. na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A"

BIP

 

Kalendarz FB