Rada Działalności Pożytku Publicznego

Zadania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jelenia Góra, zwanej dalej Radą, określa art. 41i ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.


 

 

Grupa:

 

Kalendarz FB