Walcz ze smogiem !!!! "Uchwały antysmogowe"

od dnia1 lipca 2018 r.zakazane jest spalanie 

w kotłach piecach oraz kominkach, paliw stałych najniższej jakości tj.:

• węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,

• węgla kamiennego w postaci sypkiej
o uziarnieniu poniżej 3 mm,

• mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,

• biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

W związku z obowiązywaniem, tzw. uchwał antysmogowych* INFORMUJEMY, że:

Na terenie Uzdrowiska Cieplice

Od 1 lipca 2018 r. nowo uruchamiane kotły mogą spalać tylko gaz lub lekki olej opałowy.

Od 1 lipca 2018 r. wszystkie kominki ”rekreacyjne”(niebędące podstawowym źródłem ciepła w lokalui nierozprowadzające ciepła) muszą spełniać wymagania ekoprojektu*.

Od 1 lipca 2024 r.zakaz użytkowania ”kopciuchów”(instalacji na paliwa stałe, które nie spełniają minimum klasy 3*).

Od 1 lipca 2028 r.zakaz użytkowania wszelkich instalacji na paliwa stałe.

Wyjątki:

• miejsca, gdzie występuje brak możliwości technicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej, potwierdzony przez operatora sieci – tam dozwolone są kotły na paliwa stałe spełniające wymagania ekoprojektu*

• kominki “rekreacyjne” spełniające wymagania ekoprojektu*.


 

Uchwała antysmogowa dla obszaru województwa dolnoślaskiego ( bez uzdrowisk)

 

Na terenie Miasta Jelenia Góra z wyłączeniem obszaru Uzdrowiska Cieplice

Od 1 lipca 2018 r. Nowo uruchamiane kotły muszą spełniać wymagania ekoprojektu* odnośnie emisji cząstek stałych (pyłu) oraz nie mogą posiadać rusztu awaryjnego.

Od 1 lipca 2018 r. nowo uruchamiane kominki muszą spełniać wymagania emisyjne dla cząstek stałych (pyłu) określone w ekoprojekcie*. Jednocześnie dopuszcza się stosowanie elektrofiltrów zapewniających redukcję emisji pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie*.

Od 1 lipca 2024 r.zakaz użytkowania “kopciuchów” - czyli instalacji na paliwa stałe, które nie spełniają minimum 3 klasy*.

Od 1 lipca 2028 r.zakaz użytkowania instalacji na paliwa stałe, które nie spełniają minimalnych standardów emisyjnych odpowiadających klasie 3i 4*. Czyli węglem i drewnem palimy tylko
w instalacjach minimum 5 klasy.

 

WYJAŚNIENIA

- dla terenu Uzdrowiska Cieplice

- dla terenu Miasta Jelenia Góra

WIĘCEJ

* O normach, ekoprojekcie oraz szczegółach uchwał antysmogowych dowiesz się na stronach internetowych:

https://czystezasady.pl

https://irt.wroc.pl/strona-215-uchwala_antysmogowa.html

 

Za nieprzestrzeganie uchwał i za palenie niedozwolonym paliwem grozi grzywna do 5000 zł.

Na terenie Jeleniej Góry kontrole przeprowadza Straż Miejska.

Warto też pamiętać, że utrudnianie kontroli podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

Kalendarz FB