Zaproszenie na spotkanie warsztatowo-informacyjne

Przyjdź na warsztaty – poznaj możliwości zgłaszania projektów do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra 

W związku z rozpoczęciem II etapu prac nad przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra (uchwała nr 520.LIII.2022 Rady Miejskiej Jeleniej Góry 

z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra) zapraszam mieszkańców, wspólnoty mieszkaniowe, zarządców nieruchomości, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz innych interesariuszy procesu rewitalizacji do udziału w spotkaniach warsztatowo-informacyjnych, 

w jednym z dwóch wybranych terminów:

  • 15 września br., godzina 16:00 - Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. 1 Maja 60,
  • 16 września br., godzina 12:00 - Muzeum Przyrodnicze.

Podczas spotkań zaprezentowane zostaną informacje dotyczące opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra, głównych założeń tego programu oraz istoty procesu rewitalizacji – możliwych zagrożeń i wyzwań. Część warsztatów poświecona zostanie prezentacji formularza służącego do zgłaszania przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji, typów zadań możliwych do zgłoszenia oraz sposobów i terminów składania formularzy do Urzędu Miasta Jelenia Góra. Prowadzący spotkanie - doradcy ze Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych „Delta Partner” służyć będą wiedzą, pomocą i wsparciem, w kwestii nurtujących Państwa pytań oraz wypełniania formularzy zgłaszania projektów.Nabór przedsięwzięć do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra prowadzony jest w terminie od 12 do 30 września 2022 r.

Sposób zgłoszenia przedsięwzięcia 

Wypełnienie formularza i dostarczenie w jednym z wybranych sposobów:

  • za pomocą elektronicznego formularza: https://ankieta.deltapartner.org.pl/gpr_jelenia_gora_nabor_projektow
  • osobiście w Urzędzie Miasta Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58 (Wydział Rozwoju Miasta, II piętro, pokój 209) lub przy ul. Sudeckiej 29 (dodatkowo, mile widziane będzie przesłanie formularza w wersji edytowalnej, na adres e-mail: rewitalizacja@jeleniagora.pl)
  • przesłanie listem na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Rozwoju Miasta, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

W załączeniu:

 

 

 

Kalendarz FB