Sprawy Społeczne Zdrowie i NGO

Ogłoszenie konkursowe-szczepienia przeciw grypie 2020

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza konkurs ofert na realizację w 2020 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 60 roku życia na lata 2019-2023” 

Konsultacje Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok

Prezydent Miasta Jelenia Góra zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 poz. 688, z późn. zm.) do udziału w konsultacjach projektu "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok"

Formularz konsultacji

Skorzystaj z Internetowego Konta Pacjenta (IKP)

Ministerstwo Zdrowia i Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia udostępniło dla obywateli – Internetowe Konto Pacjenta (IKP).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizacje w 2019 roku programu polityki zdrowotnej

 
Zarządzenie nr 0050.325.2019.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia  15.10.2019 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizacje w 2019 roku programu polityki zdrowotnej
 

Strefa na Zdrowie Polpharmy – bezpłatne badania w Jeleniej Górze

Już 5 października na jeleniogórskim rynku w ramach dnia Seniora - Senioralia odbędą się bezpłatne badania ogólnopolskiego programu - Strefa na Zdrowie Polpharmy

Hospicjum Domowe dla dorosłych

Na terenie Jeleniej Góry działa bezpłatne Hospicjum Domowe w ramach NFZ

Bezpłatne szczepienia dla seniorów

Miasto Jelenia Góra prowadzi akcję bezpłatnego szczepienia ochronnego przeciw grypie dla seniorów

Programy zdrowotne - pneumokoki i HPV

Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci oraz program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy poprzez szczepienia przeciw wirusowi HPV

Subscribe to RSS - Sprawy Społeczne Zdrowie i NGO

 

Kalendarz FB