Aktualności NGO

Grupa:

Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego 2018

Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych 2017

Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych zadanie dofinansowano ze środków Budżetu Województwa Dolnośląskiego. Forum odbędzie się w dniu 18 grudnia 2017r. w godzinach 13.00- 15.30

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej 23.11.2017

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Jak wypełnić sprawozdanie z wykonania zadania publicznego?

Jeśli organizacja otrzymała w tym roku dotację w ramach otwartego konkursu ofert, po zrealizowaniu zadania czeka ją sporządzenie sprawozdania. Sprawozdanie należy przygotować na odpowiednim formularzu (Załącznik nr 5 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r.

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej - listopad 2017

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr 249.XXXIV.2016 z dnia 8 listopada 2016 r.

Konsultacje projektu Programu współpracy Miasta Jelenia Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2018 rok

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożtku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz.

Oferty otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia organizacji pozarządowych UMWD

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza do zapoznania się z ofertą otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku

Rozwiązywanie problemu bezdomności

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił  dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności i zaprasza podmioty uprawnione do

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza na spotkanie 14.06.2017

Celem głównym działań OWES dla subregionu jeleniogórskiego jest tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej z wykorzystaniem potencjału osób wykluczonych społecznie z obszaru subregionu.

Zjazd Sprawozdawczy w Dolnośląskim Oddziale Regionalnym TPD

1 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze odbył się Zjazd Delegatów TPD Regionu Dolnego Śląska

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla organizacji pozarządowych w Jeleniej Górze

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych konsultacji i doradztwa dla organizacji pozarządowych. Wsparcie skierowane jest do: członków, wolontariuszy lub pracowników organizacji pozarządowych z powiatu jeleniogórskiego oraz wszystkich osób zainteresowanych założeniem organizacji pozarządowej i funkcjonowaniem III Sektora w Polsce.

Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2018 rok

Samorząd Województwa Dolnośląskiego rozpoczął prace nad projektem "Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działal

TPD projekt Mamo, tato zabierz mnie do kina 2016

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Koło Środowiskowe nr1 w Jeleniej Górze w ramach Projektu „Mamo, tato zabierz mnie do kina” razem z Prezydentem Miasta , Kierownictwem Kina „LOT”  już po raz piąty z

Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych

Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jelenia Góra wraz z Dolnośląskim Punktem Konsultacyjno-Doradczym w Jeleniej Górze prowadzonym przez Fundację "Jagniątków" serdecznie zaprasza przedstawi

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku.

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku. Konkurs skierowany je

Inkubator „Małe Wielkie Zmiany”: Zawodowo aktywizujemy!

Takich możliwości wcześniej nie było! Innowatorzy społeczni mogą liczyć teraz na profesjonalne wsparcie i granty, które pozwolą im rozwinąć nowatorskie koncepcje. Inkubator „Małe Wielkie Zmiany” zaprasza do współpracy w działaniach na rzecz osób oddalonych od rynku pracy.

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniających oferty złożone na realizację zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku

Oferta Brat Albert - Wigilia plenerowa

Prezydent Miasta Jeleniej Góry podjął decyzję o zastosowaniu trybu uproszczonego

Nowe wzory dokumentów! Zapraszamy na bezpłatne szkolenie w Jeleniej Górze

W związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, wiele dolnośląskich organizacji pozarządowych zwróciło się do naszego Wydziału z wątpliwościami dotyczącymi nowych wzorów ww. dokumentów.

Konsultacje projektu: Programu współpracy Miasta Jelenia Góra z NGO i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2017 rok

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej 30.09.2016

Zgłoszenia osób do pracy w komisji należy zgłaszać w terminie do dnia 05 października 2016 r.

Cykl szkoleń w ramach projektu wolontariusz.org - październik

Prezydent Jeleniej Góry oraz Dolnośląskie Centrum Wolontariatu serdecznie zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji publicznych na cykl szkoleń poświęconych tematowi wolontariatu

Konsultacje społeczne "Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z NGO oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2017 rok

Samorząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił konsultacje społeczne "Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi dział

Spotkanie szkoleniowo-informacyjne 28.09.2016

Zasady oceny formalnej i merytorycznej ofert konkursów realizowanych w Wydziale Sportu, Rekreacji i Turystyki, Wydziale Kultury oraz w Wydziale ds. Osób Niepełnosprawnych.

Spotkanie szkoleniowo-informacyjne.

W związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzo

Zaproszenie na konferencję wolontariusz.org

Prezydent Jeleniej Góry oraz Dolnośląskie Centrum Wolontariatu mają zaszczyt zaprosić przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji publicznych na konferencję związaną z realizacją proje

Pomieszczenia dla NGO - Fundacja "Jagniątków"

Szanowni Państwo, Fundacja "Jagniątków" przygotowała specjalną ofertę dla organizacji pozarządowych. Oferta ma zapewnić jeleniogórskim organizacjom dostęp do infrastruktury niezbędnej do prowadzeni

Zaproszenie dla NGO i OPP na spotkanie tematyczne

Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jelenia Góra przy udziale Miasta Jelenia Góra mają zaszczyt zaprosić organizacje pozarządowe i inne podmioty działalności pożytku publicznego

35 rocznica utworzenia Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych - Związek Żołnierzy Wojska Polskiego

W roku 2016 mija 35 rocznica utworzenia Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych którą udało się powołać w 1981 roku, po 36 latach funkcjonowania LWP. Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych był spadkobiercą tradycji i dziedzictwa Związku Oficerów Rezerwy II Rzeczypospolitej, jego następców: Związku Oficerów Służby Stałej II Rzeczypospolitej i Związku Kadetów II Rzeczypospolitej a następnie Klubów Oficerów Rezerwy

Ogłoszenie Prezydenta Miasta w sprawie zgłaszania kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych - uzupełniające

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zgłaszania kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Jeleniej Góry celem uzupełnienia składu.

Strony

 

Kalendarz FB