Aktualności NGO

Grupa:

Nowe wzory dokumentów! Zapraszamy na bezpłatne szkolenie w Jeleniej Górze

W związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, wiele dolnośląskich organizacji pozarządowych zwróciło się do naszego Wydziału z wątpliwościami dotyczącymi nowych wzorów ww. dokumentów.

Konsultacje projektu: Programu współpracy Miasta Jelenia Góra z NGO i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2017 rok

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej 30.09.2016

Zgłoszenia osób do pracy w komisji należy zgłaszać w terminie do dnia 05 października 2016 r.

Cykl szkoleń w ramach projektu wolontariusz.org - październik

Prezydent Jeleniej Góry oraz Dolnośląskie Centrum Wolontariatu serdecznie zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji publicznych na cykl szkoleń poświęconych tematowi wolontariatu

Konsultacje społeczne "Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z NGO oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2017 rok

Samorząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił konsultacje społeczne "Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi dział

Spotkanie szkoleniowo-informacyjne 28.09.2016

Zasady oceny formalnej i merytorycznej ofert konkursów realizowanych w Wydziale Sportu, Rekreacji i Turystyki, Wydziale Kultury oraz w Wydziale ds. Osób Niepełnosprawnych.

Spotkanie szkoleniowo-informacyjne.

W związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzo

Zaproszenie na konferencję wolontariusz.org

Prezydent Jeleniej Góry oraz Dolnośląskie Centrum Wolontariatu mają zaszczyt zaprosić przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji publicznych na konferencję związaną z realizacją proje

Pomieszczenia dla NGO - Fundacja "Jagniątków"

Szanowni Państwo, Fundacja "Jagniątków" przygotowała specjalną ofertę dla organizacji pozarządowych. Oferta ma zapewnić jeleniogórskim organizacjom dostęp do infrastruktury niezbędnej do prowadzeni

Zaproszenie dla NGO i OPP na spotkanie tematyczne

Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jelenia Góra przy udziale Miasta Jelenia Góra mają zaszczyt zaprosić organizacje pozarządowe i inne podmioty działalności pożytku publicznego

35 rocznica utworzenia Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych - Związek Żołnierzy Wojska Polskiego

W roku 2016 mija 35 rocznica utworzenia Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych którą udało się powołać w 1981 roku, po 36 latach funkcjonowania LWP. Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych był spadkobiercą tradycji i dziedzictwa Związku Oficerów Rezerwy II Rzeczypospolitej, jego następców: Związku Oficerów Służby Stałej II Rzeczypospolitej i Związku Kadetów II Rzeczypospolitej a następnie Klubów Oficerów Rezerwy

Ogłoszenie Prezydenta Miasta w sprawie zgłaszania kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych - uzupełniające

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zgłaszania kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Jeleniej Góry celem uzupełnienia składu.

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza do udziału w pracach Komisji Konkursowych z zakresu kultury w 2016 roku

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza do udziału w pracach Komisji Konkursowych zakresu współpracy międzynarodowej

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza do udziału w pracach Komisji Konkursowych zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2016 roku

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Zaproszenie na Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych

Fundacja "Jagniątków" prowadząca Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Jeleniej Górze serdecznie zaprasza przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, grup nieformalnych oraz samorządów na Powiatow

Zaproszenie do komisji konkursowej na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.

Lista kandydatów na przedstawicieli do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jeleniej Góry

W wyniku zakończenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jeleniej Góry zgłoszonych zostało 13 kandydatów.

Konsultacje projektu "Programu współpracy Miasta Jeleniej Góry z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2016

Skorzystaj z oferty Inkubatora dla jeleniogórskich organizacji pozarządowych

Inkubator zapewnia kompleksową, bezpłatną ofertę wsparcia dla organizacji pozarządowych Miasta Jelenia Góra. Służy organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, tj. m.in. stowarzyszeniom i fundacjom oraz osobom indywidualne zainteresowanym założeniem takiej organizacji.

Procedura wyłonienia przedstawicieli do RDPP

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o procedurze wyłonienia przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jeleniej Góry.

Spotkanie w sprawie programu współpracy Miasta Jeleniej Góry z organizacjami pozarządowymi 2016

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Miasto Jelenia Góra serdecznie zapraszają do udziału w spotkaniu, którego celem będzie omówienie propozycji i uwag dotyczących „Programu współpracy Miasta Jeleniej Góry z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2016 rok” .

Jeleniogórskie Działania Społeczne

Działania w ramach Czerwiec z NGO

Kolejne spotkanie Modelowa współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Jeleniej Górze

Jak zmieniła się nasza wzajemna współpraca? Czy zmieniły się relacje organizacji pozarządowych z Miastem Jelenia Góra i jego jednostkami? Co osiągnęliśmy? Na te pytania postaramy się wspólnie znaleźć odpowiedź 29.06.2015r od godziny 16.30 w Książnicy Karkonoskiej

Nagroda „REJS ROKU 2014 JOZŻ”

Jeleniogórski Okręgowy Związek Żeglarski po raz pierwszy zainicjował przyznanie nagrody „REJS ROKU 2014 JOZŻ”

Zaproszenie do udziału w szkoleniu „Obowiązki NGO wobec US i ZUS

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla organizacji pozarządowych w Jeleniej Górze, prowadzony przez Fundację „Jagniątków” zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu miasta Jeleniej Góry i powiatu jeleniogórskiego na bezpłatne szkolenie.

SARP Zaprasza na tydzień z architekturą

Stowarzyszenie Architektów Polskich w Jeleniej Górze zaprasza w dniach 26 maja-2 czerwca 2014 r. do organizacji Tygodnia z Architekturą

Nasza „POMOCNA DŁOŃ” ma już 10 lat.

W dniu 12.06.2015r. w sali ARKA (Al. Jana Pawła II, przy Parafii p.w. św. Jana Apostoła i Ewangelisty) w Jeleniej Górze odbyło się spotkanie z okazji 10 - lecia Stowarzyszenia Osób Przewlekle Chorych „POMOCNA DŁOŃ”.

Jak nawiązać trwałe relacje z samorządem i biznesem czyli współpraca finansowa i niefinansowa w ramach partnerstwa trójsektorowego - szkolenie

Fundacja "Jagniątków" zaprasza na szkolenie "Jak nawiązać trwałe relacje z samorządem i biznesem czyli współpraca finansowa i niefinansowa w ramach partnerstwa trójsektorowego"

Projekt ,,Mamo, tato, zabierz mnie do kina” Dzień Dziecka TPD

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Koło Środowiskowe Nr 1 w Jeleniej Górze, wspólnie z kierownictwem kina LOT i Prezydentem Miasta Jeleniej Góry organizuje w ramach projektu ,,Mamo, tato, zabierz mnie do kina” z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, w dniu 30.05.2015 roku seans filmowy pt. ,,Kraina jutra”.

Strony

 

Kalendarz FB