Finał Wojewódzki Olimpiady Młodych Producentów Rolnych

Dolnośląska Izba Rolnicza we Wrocławiu wraz ze Związkiem Młodzieży Wiejskiej zaprasza na XXXVIII edycję Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, która odbędzie się 27 lutego 2020 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. W olimpiadzie mogą brać udział uczniowie szkół rolniczych, studenci kierunków rolniczych i przyrodniczych oraz młodzi producenci rolni w wieku od 16 do 40 roku życia.

Skan zgłoszenia należy przesłać na adres e-mail: ompr@zmw.pl oraz tomaszwiciak@gmail.com, natomiast oryginał przesłać pocztą tradycyjną na adres: Związek Młodzieży Wiejskiej ul. Chmielna 6/6, 00-020 Warszawa z dopiskiem "OMPR 2020"

Więcej informacji w załączonym piśmie oraz na stronie www.zmw.pl

Program

 

Kalendarz FB