Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny - Programu Czyste Powietrze

Od 1 stycznia 2022 r. wycofanie dotacji na kotły węglowe w "Czystym Powietrzu".

W związku z informacjami o nieuczciwych wykonawcach, którzy proponują wykonanie prac dofinansowanych z Programu Priorytetowego  „Czyste Powietrze” informujemy, iż Beneficjent dokonuje wybor

 

Kalendarz FB