Informację o zadaniu "Uproszczony Plan Urządzenia Lasu oraz Inwentaryzacja stanu lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa"

Prezydent Miasta Jeleniej Góry informuje, że realizacja zadania pn.: „Uproszczony Plan Urządzenia Lasu oraz Inwentaryzacja stanu lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa” dotowana jest na podstawie umowy nr 903/D/OP/JG/2020 z dnia 20 października 2020 roku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 
Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 60% jego wartości netto (bez podatku VAT)
 
Wartość zadania – 7 668,22 PLN
 
Dotacja WFOŚiGW -    4 260,12 PLN
 
Środki budżetu Miasta Jeleniej Góry – 3 408,10 PLN
 
Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.
 
 

 

Kalendarz FB