"Jeleniogórzanin Bez Barier"


Konkurs „Jeleniogórzanin bez barier” jest konkursem cyklicznym, ogłaszanym corocznie przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry przy współudziale Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Celem konkursu jest promowanie postaw osób przełamujących bariery i stereotypy dotyczące niepełnosprawności, osób które mogą być wzorem postępowania dla innych.
Ogłoszenie wyników Konkursu i przyznanie honorowego tytułu „Jeleniogórzanin bez barier”, odbywać się będzie podczas organizowanych corocznie uroczystości z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, w miesiącu grudniu.


 

 

 

Jeleniogórzanin Bez Barier edycja 2020

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza do udziału w konkursie - Jeleniogórzanin bez barier (edycja 2019).

Jeleniogórzanin bez barier edycja 2018

Zarządzenie nr 0050.1581.2018.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 12.09.2018 w sprawie ogłoszenia konkursu o tytuł "Jeleniogórzanina bez barier"

Jeleniogórzanin bez barier edycja 2017

"Jeleniogórzanin Bez Barier" Edycja 2014

"Jeleniogórzanin bez barier" - edycja 2021

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza do udziału w konkursie - Jeleniogórzanin bez barier (edycja 2021)

 

Kalendarz FB