Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

 

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo-doradczym przy Prezydencie Miasta Jelenia Góra.

Do zakresu działania Rady należy:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

b) realizacji praw osób niepełnosprawnych,

2) opiniowanie projektów programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

3) ocena realizacji programów;

4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę miejską pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

 

Rada składa się z pięciu osób, powołanych spośród przedstawicieli działających na terenie powiatu organizacji pozarządowych, fundacji oraz jednostek samorządu terytorialnego. Kadencja Rady trwa 4 lata.

 


Skład Rady:

 

Bogusław Gałka - Przewodniczący

Tomasz Możdżeń -Wiceprzewodniczący

Teresa Adamowicz - Sekretarz

Lucyna Musiał Jabłońska - Członek Rady

 

Grażyna Pawlukiewicz - Rehlis - Członek Rady

 

Dane kontaktowe:

 

tel.: 75 75 46174

e-mail: jskoczen@jeleniagora.pl


 Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  2. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych


 

2019-2023  

Plan pracy Rady na lata 2019-2023


2015-2018:

Plan pracy Rady na lata 2015-2018


 

Zarządzenia

w sprawie Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Protokoły

Protokoły ze spotkań Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób niepełnosprawnych

Sprawozdania

Sprawozdania ze spotkań Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób niepełnosprawnych

 

Kalendarz FB