Otwarte konkursy ofert - Pożytek publiczny

 

Prezydent Miasta ogłasza konkurs ofert na reazlizacje w latach 2022-2023 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022-2023 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej p.n. "Udzielenie schronienia osobom bezdomnym w ośrodkach wsparcia w formie schroniska dla osób bezdomnych i schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania".

"Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinego".

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022-2026 zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej JBO 2020 sport

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w mieście Jelenia Góra w 2020 roku – III nabór

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Ogłoszenie o konkursie z zakresu ochrony zdrowia - zwalczanie narkomanii 2020

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza konkurs ofert na realizację w II półroczu 2020 roku zadań publicznych z zakresu

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej - kultura 2020 JBO

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury w mieście Jelenia Góra

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury w mieście Jelenia Góra w roku 2020 w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego.

Procedura uproszczona PZERI 2020

Prezydent Miasta Jeleniej Góry  zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 r. poz. 688 z późn.

Procedura uproszczona LOK 2020

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w mieście Jelenia Góra w roku 2020

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej w zakresie turystyki i krajoznawstwa na 2020

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Otwarty konkurs ofert w zakresie turystyki i krajoznawstwa na 2020

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w mieście Jelenia Góra w 2020 roku.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w mieście Jelenia Góra w 2020 roku – II nabór

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego

Zarządzenie nr 0050.443.2020.VIII wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 13.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 3 grudnia 2019 roku na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 3 grudnia 2019 roku na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego
na rok 2020.

Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Mieście Jelenia Góra w 2020 roku

Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 27 listopada 2019 roku na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Mieście Jelenia Góra w

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarządzenie nr 0050.417.2020.VIII wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 28.01.2020 w sprawie

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej (z zakresu Kultury 2020)

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w 2020 roku.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu kultury w mieście Jelenia Góra w roku 2020

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w mieście Jelenia Góra w roku 2020

Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta na realizację zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w roku 2020

Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej - zadanie publiczne w ramach JBO

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r.

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym w ramach JBO

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje w 2020 roku zadania publicznego z zakresu wspierania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego

Zaproszeniedo udziału w pracach komisji konkursowej ds. oceny ofert w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert. 2020

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Otwarty konkurs ofert z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych 2020

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie 5 placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w latach 2020 - 2024 zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej - nieodpłatna pomoc prawna 2019

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.

Strony

 

Kalendarz FB