Otwarte konkursy ofert - pożytek publiczny

Grupa:

Procedura uproszczona PZERI 2020

Prezydent Miasta Jeleniej Góry  zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 r. poz. 688 z późn.

Procedura uproszczona LOK 2020

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w mieście Jelenia Góra w roku 2020

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej w zakresie turystyki i krajoznawstwa na 2020

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Otwarty konkurs ofert w zakresie turystyki i krajoznawstwa na 2020

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w mieście Jelenia Góra w 2020 roku.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w mieście Jelenia Góra w 2020 roku – II nabór

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego

Zarządzenie nr 0050.443.2020.VIII wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 13.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 3 grudnia 2019 roku na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 3 grudnia 2019 roku na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego
na rok 2020.

Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Mieście Jelenia Góra w 2020 roku

Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 27 listopada 2019 roku na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Mieście Jelenia Góra w

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarządzenie nr 0050.417.2020.VIII wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 28.01.2020 w sprawie

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej (z zakresu Kultury 2020)

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w 2020 roku.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu kultury w mieście Jelenia Góra w roku 2020

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w mieście Jelenia Góra w roku 2020

Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta na realizację zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w roku 2020

Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej - zadanie publiczne w ramach JBO

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r.

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym w ramach JBO

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje w 2020 roku zadania publicznego z zakresu wspierania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego

Zaproszeniedo udziału w pracach komisji konkursowej ds. oceny ofert w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert. 2020

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Otwarty konkurs ofert z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych 2020

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie 5 placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w latach 2020 - 2024 zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Mieście Jelenia Góra w 2020 roku

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w mieści Jelenia Góra w 2020 roku.

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej

Otwarty konkurs ofert na prowadzenia punktów na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku.

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego p.n. "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A".

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych - 08.2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.241.2019.VIII PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 25 czerwca 2019 roku na realizację w

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta na realizację zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Mieście Jelenia Góra

Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn.

Otwarty konkurs ofert na realizacje w 2019 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2019

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu ochrony obywateli, w tym ratownictwo górskie w 2019 roku.

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu ochrony obywateli, w tym ratownictwo górskie w 2019 roku.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu ochrony obywateli, w tym ratownictwo wodne w 2019 roku.

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu ochrony obywateli, w tym ratownictwo wodne w 2019 roku.

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Strony

 

Kalendarz FB