Otwarte konkursy ofert - pożytek publiczny

Grupa:

Rozstrzygnięcie konkursu programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 60 roku życia na lata 2019-2023”

Rozstrzygnięcie konkursu programu polityki zdrowotnej

Konkurs ofert na realizację zadań administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku.

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej z zakresu prowadzenia punktów na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniających oferty złożone na realizację zadań administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 rok.

Ogłoszenie konkursowe-szczepienia przeciw grypie dla osób powyżej 60 roku życia 2020

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza II konkurs ofert na realizację w 2020 roku programu polityki zdrowotnej - szczepienia przeciw grypie

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - opieka wytchnieniowa 2020

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 16 lipca 2020 roku na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - opieka wytchnieniowa edycja 2020r.

Ogłoszenie konkursowe-szczepienia przeciw grypie 2020

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza konkurs ofert na realizację w 2020 roku programu polityki zdrowotnej

Opieka wytchnieniowa edycja 2020 powołanie komisji konkursowej

Powołanie Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - opieka wytchnieniowa edycja 2020r

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w mieście Jelenia Góra w 2020 roku – III nabór

W dniu 24 lipca 2020 roku Prezydent Miasta Jelenia Góra rozstrzygnął konk

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej - opieka wytchnieniowa edycja 2020

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 22 czerwca 2020 roku na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - opieka wytchnieniowa edycja 2020

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadania z zakresu pomocy społecznej - opieka wytchnieniowa edycja 2020 r.

Zarządzenie NR 0050.566.2020.VIII

Zarządzenie NR 0050.566.2020.VIII PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY z dnia 7 lipca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w konkursie na

Zaproszenie do pracy w komisji konkursowej - wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych 2020

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu wspierania

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej JBO 2020 sport

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w mieście Jelenia Góra w 2020 roku – III nabór

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Ogłoszenie o konkursie z zakresu ochrony zdrowia - zwalczanie narkomanii 2020

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza konkurs ofert na realizację w II półroczu 2020 roku zadań publicznych z zakresu

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej - kultura 2020 JBO

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury w mieście Jelenia Góra

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury w mieście Jelenia Góra w roku 2020 w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego.

Procedura uproszczona PZERI 2020

Prezydent Miasta Jeleniej Góry  zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 r. poz. 688 z późn.

Procedura uproszczona LOK 2020

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w mieście Jelenia Góra w roku 2020

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej w zakresie turystyki i krajoznawstwa na 2020

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Otwarty konkurs ofert w zakresie turystyki i krajoznawstwa na 2020

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w mieście Jelenia Góra w 2020 roku.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w mieście Jelenia Góra w 2020 roku – II nabór

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego

Zarządzenie nr 0050.443.2020.VIII wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 13.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 3 grudnia 2019 roku na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 3 grudnia 2019 roku na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego
na rok 2020.

Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Mieście Jelenia Góra w 2020 roku

Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 27 listopada 2019 roku na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Mieście Jelenia Góra w

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarządzenie nr 0050.417.2020.VIII wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 28.01.2020 w sprawie

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej (z zakresu Kultury 2020)

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w 2020 roku.

Strony

 

Kalendarz FB