Otwarte konkursy ofert - Pożytek publiczny

 

Prezydent Miasta ogłasza konkurs ofert na reazlizacje w latach 2022-2023 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022-2023 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej p.n. "Udzielenie schronienia osobom bezdomnym w ośrodkach wsparcia w formie schroniska dla osób bezdomnych i schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania".

"Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinego".

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022-2026 zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 19 stycznia 2022 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego z zakresu wspierania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego z zakresu wspierania osób w wieku emerytalnym w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelsk

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Rozstrzygnięcie  otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Mieście Jelenia Góra w roku 2022. 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w mieście Jelenia Góra w 2022 roku

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w mieście Jelenia Góra w 2022 roku.

Konkurs ofert w 2022 roku na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w mieście Jelenia Góra

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w mieście Jelenia Góra w 2022 roku.

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej - ogłoszenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry znak GS.524.6.2021

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i na świadczenie nieodpła

Rozstrzygnięcie konkursu ofert - półkolonie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizacje w 2021 roku zadań publicznych z zakresu wpierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych - półkolonie.

Otwarty konkurs ofert- "Prowadzenie ośrodka wsparcia - klubu samopomocy dla 20 osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Miasta Jelenia Góra"

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - "Prowadzenie ośrodka ws

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Powołanie Komisji Konkursowej z zakresu wspierania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego

Powołanie Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zdania publicznego z zakresu wspierania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym w ram

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej 2021

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021-2022 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej "Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021-2022 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej "Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych us

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia - zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłoszonego w dniu 7 grudnia 2020 roku na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia – zwalczanie narkomanii i przec

OTWARTY KONKURS OFERT„UDZIELENIE SCHRONIENIA OSOBOM BEZDOMNYM W FORMIE NOCLEGOWNI I OGRZEWALNI ORAZ ZAPEWNIENIE TYM OSOBOM POSIŁKU I NIEZBĘDNEGO UBRANIA”

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W LATACH 2021–2022 ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ „UDZIELENIE SCHRONIENIA OSOBOM BEZDOMNYM W FORMIE NOCLEGOW

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021-2022 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej "Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021-2022 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej "Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych us

Rozstrzygnięcie konkursu programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 60 roku życia na lata 2019-2023”

Rozstrzygnięcie konkursu programu polityki zdrowotnej

Konkurs ofert na realizację zadań administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku.

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej z zakresu prowadzenia punktów na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniających oferty złożone na realizację zadań administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 rok.

Ogłoszenie konkursowe-szczepienia przeciw grypie dla osób powyżej 60 roku życia 2020

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza II konkurs ofert na realizację w 2020 roku programu polityki zdrowotnej - szczepienia przeciw grypie

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - opieka wytchnieniowa 2020

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 16 lipca 2020 roku na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - opieka wytchnieniowa edycja 2020r.

Ogłoszenie konkursowe-szczepienia przeciw grypie 2020

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza konkurs ofert na realizację w 2020 roku programu polityki zdrowotnej

Opieka wytchnieniowa edycja 2020 powołanie komisji konkursowej

Powołanie Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - opieka wytchnieniowa edycja 2020r

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w mieście Jelenia Góra w 2020 roku – III nabór

W dniu 24 lipca 2020 roku Prezydent Miasta Jelenia Góra rozstrzygnął konk

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej - opieka wytchnieniowa edycja 2020

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 22 czerwca 2020 roku na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - opieka wytchnieniowa edycja 2020

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadania z zakresu pomocy społecznej - opieka wytchnieniowa edycja 2020 r.

Zarządzenie NR 0050.566.2020.VIII

Zarządzenie NR 0050.566.2020.VIII PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY z dnia 7 lipca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w konkursie na

Zaproszenie do pracy w komisji konkursowej - wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych 2020

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu wspierania

Strony

 

Kalendarz FB