Gminny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra

.1

1

 

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra

Program opracowywany jest w ramach projektu POPT „Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”

 

Podstawa prawna opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra - ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

  

Urząd Miasta Jelenia Góra - Wydział Rozwoju Miasta,

Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, II piętro, pok. 209

(przybudówka Ratusza)

tel. 75 75 46 126

e-mail: rewitalizacja@jeleniagora.pl

 

Gminny program rewitalizacj Miasta Jelenia Góra - Raport 2023 r.

  Zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra

  Zarządzenie w sprawie

  Nabór uzupełniający kandydatów na Członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra

  7 grudnia br. rozpocznie się nabór uzupełniający kandydatów na Członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra, który będzie trwał do dnia 28 grudnia 2023 r.

  Informacja o wynikach naboru kandydatów na Członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra

  W dniach 18 października –  8 listopada 2023 r.

  Nabór kandydatów do Komitetu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra

  Już w najbliższą środę (18 października br.) rozpocznie się nabór kandydatów na Członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra, który będzie trwał do dnia 8 listopada

  Informacja o naborze wniosków

  Działanie FEDS.02.02 Efektywność e

  Uchwała nr 628.LXV.2023 Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra

  Uchwała nr 628.LXV.2023 w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działa

  Gminny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra

  Uchwała Nr 613.LXIV.2023 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 29 marca 2023 r.

  Wniosek o wydanie zaświadczenia - rewitalizacja

  Aktualnie obowiązującym dokumentem w zakresie  rewitalizacji miasta jest Gminny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra (Uchwała nr 613.LXIV.2023 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 29 marca 2023

  Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie określenia zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra

  Zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania

  Informacja o terminie konsultacji społecznych

  Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza, do udziału w konsultacjach społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komi

  Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra

  Szanowni Państwo,

  Informacja o terminie konsultacji społecznych

  Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza mieszkańców miasta, wspólnoty mieszkaniowe, zarządców nieruchomości, przedsiębiorców, stowarzyszenia, fundacje, organizacje pozarządowe oraz wszystkich zaint

  Zgłaszanie projektów do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra.

  Masz ciekawy pomysł?

  Zaproszenie na spotkanie warsztatowo-informacyjne

  Przyjdź na warsztaty – poznaj możliwości zgłaszania projektów do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra 

  Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra

  Uchwała Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Jelenia Góra

  Uchwała nr 515.LII.2022 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z

  Konsultacje społeczne

  Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Jelenia Góra.

  Projekt Uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Jelenia Góra

  OBWIESZCZENIE NR 539.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 24 maja 2022 r.

   

  Kalendarz FB