Gminny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra

.1

1

 

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra

Program opracowywany jest w ramach projektu POPT „Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”

 

Podstawa prawna opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra - ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

  

Urząd Miasta Jelenia Góra - Wydział Rozwoju Miasta,

Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, II piętro, pok. 209

(przybudówka Ratusza)

tel. 75 75 46 126

e-mail: rewitalizacja@jeleniagora.pl

 

Informacja o naborze wniosków

Działanie FEDS.02.02 Efektywność e

Uchwała nr 628.LXV.2023 Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra

Uchwała nr 628.LXV.2023 w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działa

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra

Uchwała Nr 613.LXIV.2023 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 29 marca 2023 r.

Wniosek o wydanie zaświadczenia - rewitalizacja

Aktualnie obowiązującym dokumentem w zakresie  rewitalizacji miasta jest Gminny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra (Uchwała nr 613.LXIV.2023 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 29 marca 2023

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie określenia zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra

Zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania

Informacja o terminie konsultacji społecznych

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza, do udziału w konsultacjach społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komi

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra

Szanowni Państwo,

Informacja o terminie konsultacji społecznych

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza mieszkańców miasta, wspólnoty mieszkaniowe, zarządców nieruchomości, przedsiębiorców, stowarzyszenia, fundacje, organizacje pozarządowe oraz wszystkich zaint

Zgłaszanie projektów do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra.

Masz ciekawy pomysł?

Zaproszenie na spotkanie warsztatowo-informacyjne

Przyjdź na warsztaty – poznaj możliwości zgłaszania projektów do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra 

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra

Uchwała Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Jelenia Góra

Uchwała nr 515.LII.2022 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Jelenia Góra.

Projekt Uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Jelenia Góra

OBWIESZCZENIE NR 539.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 24 maja 2022 r.

 

Kalendarz FB