Dla niepełnosprawnych - aktualności


Aktualności z pracy z niepełnosprawnymi

Rozstrzygnięcie konkursu ofert - opieka wytchnieniowa 2021r.

Zarządzenie Prezydenta Jeleniej Góry nr 0050.1018.2021.VIII w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 7 czerwca 2021 roku na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej - opieka wytchnieniowa edycja 2021 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, edycja 2021

Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert, ogłoszony w dniu 7 czerwca 2021 roku na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej - asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Rozstrzygnięcie konkursu ofert - półkolonie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizacje w 2021 roku zadań publicznych z zakresu wpierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych - półkolonie.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizacje w 2021 roku zadań publicznych z zakresu wpierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych - półkolonie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizacje w 2021 roku zadań publicznych z zakresu wpierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych - półkolonie.

 

Powołanie komisji konkursowej - asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2021

Prezydent Jeleniej Góry zarządzeniem nr 0050.979.2021.VIII powołał Komisję Konkursową opiniującą oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu pomo

Powołanie komisji konkursowej opiniującej oferty w ramach zadania opieka wytchnieniowa 2021

Zarządzenia Prezydenta Miasta Jeleniej Góry nr 0050.980.2021.VIII w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zadań publi

Powołanie Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert - półkolonie dzieci niepełnosprawnych

Zarządzenie nr 0050.965.2021.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 14.06.2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 202

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej - opieka wytchnieniowa 2021

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Otwarty konkurs ofert - opieka wytchnieniowa 2021

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - opieka wytchnieniowa.

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej (asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2021)

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej ds. oceny ofert (2021)

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych - półkolonie

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych - półkolonie.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego z zakresu wspierania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 25 stycznia 2021 roku na realizację w 2021 roku zadania publicznego z zakresu wspierania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej - wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych 2021

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych 2021

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację z 2021 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza do udziału w pracach komisji konkursowej ds. oceny ofert działań na rzecz osób w wieku emerytalnym w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym w ramach JBO

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych

Powołanie Komisji Konkursowej z zakresu wspierania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego

Powołanie Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zdania publicznego z zakresu wspierania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym w ram

Zaproszenie do pracy w komisji konkursowej ds. oceny ofert w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert - wspierania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym

Zaproszenie do pracy w komisji konkursowej ds. oceny ofert w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert - wspierania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym

Konkurs na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym w ramach JBO

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym

Procedura uproszczona Senioralia 2020

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020 r. poz.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - opieka wytchnieniowa 2020

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 16 lipca 2020 roku na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - opieka wytchnieniowa edycja 2020r.

Opieka wytchnieniowa edycja 2020 powołanie komisji konkursowej

Powołanie Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - opieka wytchnieniowa edycja 2020r

Nabór wniosków w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

Informujemy, iż Miasto Jelenia Góra przystąpiło do realizacji programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chor

Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 22 czerwca 2020 roku na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej - opieka wytchnieniowa edycja 2020

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - opieka wytchnieniowa edycja 2020

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadania z zakresu pomocy społecznej - opieka wytchnieniowa edycja 2020 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych 2020

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu wspierania

Zaproszenie do pracy w komisji konkursowej - wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3

Strony

 

Kalendarz FB